Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Föreläsare med rätt kompetens.

Vi har etablerade samarbeten och avtal med över 2000 föreläsare runt om i Sverige. Våra framstående föreläsare är noggrant utvalda efter expertis, erfarenhet och pedagogisk förmåga. De är verksamma inom branschen de utbildar i, vilket gör att de har med sig det senaste inom området.
Föreläsarna är indelade i olika kategorier:
Bygg och fastighet
Hotell och restaurang
Kommunikation och försäljning
Vård och omsorg

Bygg och fastighet

Anders Hägglund

Med över 30 år i fastighetsbranschen har Anders Hägglund kommit att bli en eftertraktad ”Fastighetsdoktor” som hittar lösningar på de flesta frågor och problem som kan uppstå i drift av fastigheter. Efter närmare 25 år på Swedavia som El- och fastighetsansvarig samt uppdrag på Newsec som teknisk förvaltare & konsult, arbetsledare på NEA samt projekt- och arbetsledare på Stockholm Exergi bestämde han sig för att starta det egna företaget Fastighetsdoktorn Energi & Teknik AB. ​

I sitt företag jobbar Anders som energikonsult där han energioptimerar alla tekniska system i en fastighet såsom fjärrvärme, fjärrkyla, ventilation, el, VVS och fastighetsautomation. Han hjälper även till med trådlös fiber och kommunikation.​

De senaste åren har Anders sett en stadigt ökande efterfrågan på kompetensförstärkning i fastighetsbranschen och Anders känner att han har en mission att fylla genom att erbjuda utbildning för teknisk fastighetspersonal.​

Johan Berggren

Johan Berggren har verkat i flera branscher men över 20 av sina yrkesår har han spenderat i fastighetsbranschen. Han har haft uppdrag som försäljningschef, regionchef och säljare på företag som Siemens, Fagerhults Belysning och Kabona mfl. Johan har främst byggt verksamheter, affärer och hjälpt fastighetsägare att spara energi i de flesta tekniska system man hittar i en fastighet.​

Något jag har lärt mig under åren är att om man vill kunna uppehålla ett bra driftnetto och minska sina CO2-utsläpp krävs en helhetssyn på verksamheten och en kontinuitet i underhållsarbetet varför utbildningar i underhåll, drift och förvaltning är mycket viktiga pusselbitar i framgångsrikt fastighetsägande.”​

De senaste åren har passionen för att hjälpa människor att utvecklas i sina roller vuxit sig allt starkare och med sina kunskaper om, och intresse för säljprocesser satte han även ihop en egen säljutbildning som riktar sig till tekniska säljare.

Tom Uhlenius

Med över 30 år i försäkrings- och finansieringsbranschen har Tom Uhlenius en gedigen erfarenhet av olika lösningar kring riskhantering, investeringslösningar, försäljning och ledarskap på nordisk nivå. Försäljning och entreprenörskap ligger Tom speciellt varmt om hjärtat.

Fastighetsteknik och energioptimering har varit en del av Toms vardag de senaste 20 åren varav 2 år med operativ erfarenhet i egenskap av VD. I sina chefs- och utbildarroller har Tom, med sitt engagemang och människonära förhållningssätt, fått elever och anställda att ta tydliga kliv framåt i sina yrkesmässiga och personliga utvecklingar.

Idag jobbar Tom i huvudsak med utbildningar och leasingkoncept.

Hotell och restaurang

Annette Bohman

Annette Bohman började sin bana inom mat- och restaurangbranschen redan som 13-åring och har sedan dess hunnit med att arbeta som krögare, köksmästare och lärare på restaurangskolan. Hon är en sann entreprenör då hon drivit ett flertal restauranger samt ett pensionat. Annette brinner för utveckling och när hon upplevde att gästerna hade större kunskap om vin än hon själv så bestämde hon sig för att utbilda sig till sommelier.

Annette har arbetat som utbildningsledare på TUC Yrkeshögskola. Hon jobbar idag som föreläsare och undervisar inom den bransch hon älskar och har med sig över 30 års yrkeserfarenhet ifrån. Annette tror på ett livslångt lärande och menar att ”Alla erfarenheter som man får, berikar både livet och personligheten, både positiva och negativa.

Svante Westerberg

Svante Westerberg har sitt ursprung i hotell- och restaurangbranschen med mer är 20 års erfarenhet som kock, kökschef, krögare och restaurangchef. Han har även hunnit vikariera som gymnasielärare på restaurangprogrammet innan han startade eget företag med tjänster för stöd och utbildning för organisationsutveckling. ​

Konsultrollen, som startade 2008, har delvis inneburit rekrytering av chefer och specialister i en mängd olika branscher och företag. Egen ledarerfarenhet tillsammans med vidareutbildning inom beteenden har hjälpt honom att förstå utmaningar vid förändring och utveckling. Idag arbetar han som ledarskapskonsult på teknikföretaget Combitech, som är en del av SAAB-koncernen.

Den röda tråden kan sammanfattas i ”värdeskapande beteenden”. Om lunchen ska fram, -bollen i mål- eller projektet i hamn, så är mänskligt beteende det som avgör hur vi lyckas. Svante brinner för att hjälpa människor utvecklas genom engagemang och motivation för sin uppgift.

Kommunikation och försäljning

Jonas Jarl

Jonas Jarl är några-och-50 och bor med familjen, hästarna och hunden på gården Helenelund i hjärtat av Östergötland.

Jag bor ungefär lika långt ifrån allt” brukar Jonas säga. Logistiskt är det dock ett utmärkt läge med tanke på att kunder funnits i Göteborg, Stockholm, Oslo och Köpenhamn likväl som i Östergötland.

Även om spoeke är en nystartad verksamhet våren 2022 är Jonas etablerad som konsult och utbildare sedan han drev verksamheten allicando under åren 2011-2016. Under den perioden utbildade han i personlig och strategisk försäljning samt säljande kommunikation på olika yrkeshögskolor, drev affärsskolor och utbildningar åt företag som Sharp, Coromatic, bygghemma.se och Porsche Center Väst. Totalt under allicando perioden utbildade Jonas över 1 000 personer.

I tiden före och efter allicando har Jonas arbetat som säljare, produktchef, trade marketing chef, regionchef, försäljningschef, kontorschef, affärsområdeschef och VD i företag som AB Estrella, Abba Seafood, L´Oréal Sverige AB, Manpower, Hafa Bathroom Group, Tenders Sverige AB och Ludvig & Co. Totalt har över 30 år tillbringats professionellt i gränslandet mellan kommunikation, marknadsföring och försäljning.

2022 markerar även 20-årsjubileum för Jonas certifiering i Thomas DISC, med inriktning mot ledarskap, coachning och individanpassad kommunikation. Thomas DISC är ett värdefullt verktyg för att grundläggande inse och förstå olika individers kommunikationsstil och beslutsmodeller. Jonas använder verktyget som en del i utbildningar, föreläsningar i säljande kommunikation samt när han coachar individer och grupper.

Vård och omsorg

Beata Terzis

Beata Terzis är legitimerad psykolog, disputerad vid Karolinska Institutet inom området kognitiva sjukdomar. Hon har mångårig erfarenhet av forskning och kliniskt arbete inom området. Beata undervisar och föreläser för olika kategorier av vård- och omsorgspersonal, chefer samt biståndshandläggare. Områdena hon lär ut inom är bl.a. bemötande, neuropsykologi, kognition och kognitiva nedsättningar kopplade till demenssjukdom, NPF förvärvad hjärnskada samt psykisk ohälsa.

Beata är även medförfattare till fackböcker och artiklar inom ämnet, sitter i redaktionsrådet för tidningen Äldreomsorg, är vice ordförande i Förening för Kognitiv medicin samt ingår i AHR (Anhörigas riksförbund) expertgrupp.

Vasilis Sintridis

Vasilis Sintridis började sin yrkeskarriär som trygghetsvärd på en högstadieskola i Helsingborg och har sedan dess arbetat med behandling och utredning. Han har jobbat som socialpedagog i utsatta områden och som studie- och yrkesvägledare. Vasilis har också arbetat i samverkan med socialtjänsten som kvalificerad kontaktperson med individer som har olika behov samt coachat förstärkt familjehem med LVU-placering.​

”Jag brinner för att skapa förutsättningar och bemöta olika behov där man skapar meningsfullhet för individen och att med olika verktyg och metoder forma en väl fungerande vardag.”​

Idag jobbar Vasilis som samordnande utbildningsledare på TUC Yrkeshögskola i Jönköping och ansvarar för utbildningen behandlingspedagog.​ Han är certifierad instruktör i (MHFA) första hjälpen till psykisk hälsa.

Oskar Ericson

Oskar Ericson har tidigare arbetslivserfarenhet av psykosocialt arbete på olika boenden för både ungdomar och vuxna med problematik inom områden så som: missbruk, trauma och samsjuklighet. Han har där verkat både som behandlare med direkt klientkontakt, och även i ledande position som platschef. Tjänsten som platschef har lett till att Oskar har mött många människor i kris och psykiskt dåligt mående, och har efter detta även utbildadats av Karolinska institutet och NASP till certifierad instruktör i MHFA (första hjälpen till psykisk hälsa)​.

Oskar arbetar idag som utbildningsledare för utbildningen till behandlingspedagog på TUC Yrkeshögskola i Linköping.