Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Kockvalidering

Valideringen är uppbyggd i två faser.

Fas 1

Dialogen tar mellan två till sex timmar. Här får den som ska valideras föra en dialog med en yrkesbedömare. Här kartläggs befintlig kompetens, erfarenhet och konkreta kunskaper i dialog med stöd av bedömningskriterier. Därefter ska en yrkesbedömare bedöma om den som ska valideras kvalificerar för att gå vidare till nästa steg. Om inte, ges rekommendationer på komplettering.

Fas 2

Denna del av bedömningen baseras på praktiska färdigheter. Här får den som ska valideras visa sina kunskaper i produktion på en arbetsplats, en restaurang eller på ett hotell. Detta moment tar 2-10 dagar beroende på utfallet i fas 1.

Efter den praktiska bedömningen, genereras ett intyg på kompetenser. Saknas vissa kompetenser, genereras även ett kompletteringsutlåtande. Den praktiska bedömningen kan göras igen efter att kompletteringar genomförts. Endast en praktisk bedömning utan komplettering ger yrkestitel kock.

Är du godkänd i alla moment inom valideringen kan du ansöka om gesällbrev hos Sveriges Hantverksråd.

Pris

Fas 1: 8000 kr/person ex moms. Ingen begränsning på antal. +8 personer ger mängdrabatt.
Fas 2: 15 000kr/dag ex moms. Genomförs i er verksamhet tillsammans med vår yrkesbedömare.
Alla kompletterande utbildningsinsatser kan erbjudas (offereras separat).

Kom igång med utvecklingen.