Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Validering mot fastighetsförvaltare.

Som fastighetsförvaltare har du en viktig roll på fastighetsföretaget och du ansvarar för förvaltningen av en eller flera fastigheter. I din roll som arbetsledare är du insatt i teknik, ekonomi, kundkontakt och juridik.

Vad är FAVAL? Klicka här för info.

Fastighetsbranschen har i samarbete med Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd tagit fram FAVAL, ett valideringsverktyg för validering av fastighetsbranschens yrkesroller. FAVAL är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt reell kompetens för branschens yrken.

Utvecklingen av validering mot fastighetsförvaltare har gjorts i samarbete med Aff Forum.

Vi på TUC Academy är ett ackrediterat testcenter för FAVAL och erbjuder validering mot intyg (där du får ett kompetensbevis vid godkänd validering) och validering mot kompetensbevis (där du får ett certifikat vid godkänd validering) för yrkesrollen fastighetsförvaltare.

I validering mot intyg för yrkesrollen fastighetsförvaltare är teoriprovet i FAVAL datorbaserat och består av 8 ämnesområden.

Frågorna är flervalsfrågor.

 1. Process
  Fastighetskunskap, strategier för fastighetsföretagandet, förvaltningsprocessen och ledningssystem.
 2. Teknik
  Kunskap om fastigheter och byggnader. Lokalanpassning, grundläggande funktionskrav och tolkning av ritningar.
 3. Ekonomi
  Grundläggande kunskap om redovisning och räkenskapsanalys.
  Fastighetsekonomi och affärsmannaskap.
 4. Miljö
  Ekologiska grundprinciper, förståelse för byggnaders och verksamheters miljöpåverkan samt färdighet i energieffektivisering.
 5. Juridik
  Kunskaper om jordabalken, avtalsjuridik, plan- och bygglagen ingår liksom lagen om offentlig upphandling. Förståelse och färdighet i tillämpning av den viktigaste lagstiftningen.
 6. IT
  Förståelse och färdighet med att hantera hård- och mjukvara samt hur IT som verktyg utnyttjas på bästa sätt.
 7. Kommunikation
  Kunskaper om olika ledarskapsteorier, vetenskapliga metoder och projektledning ingår i detta kunskapsområde. Kunskap om etiska regler för fastighetsförvaltare ingår också.
 8. Omvärld
  Omvärldskunskap och förståelse för omvärldens utveckling samt de faktorer som påverkar den, har stor betydelse för att kunna fatta kloka beslut när det gäller fastighetsföretagandet. Även samhällsekonomiska frågor, marknadsanalyser samt olika mål med fastighetsägandet ingår.

Vid godkänd validering mot intyg erhålls ett kompetensbevis.

Vid validering mot kompetensbevis görs förutom det teoretiska provet en skriftlig fördjupningsfråga samt en personlig presentation.

Vid en godkänd validering mot kompetensbevis utfärdas ett certifikat för den aktuella yrkesrollen.

Vid behov av kompletterande utbildningsinsatser, skapas en individuell studieplan i syfte att uppnå rätt kompetensnivå.

Pris

Validering mot intyg: 4500 kr ex moms.
Validering mot kompetensbevis/certifikat: 8400 kr ex moms.

Vi erbjuder alla kompletterande utbildningsinsatser (offereras separat).

Kom igång med utvecklingen.