Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Validering mot fastighetsingenjör.

Som fastighetsingenjör har du huvudansvaret för fastighetens värme, ventilation och andra tekniska system. Du ser sambandet mellan byggnadens användning, konstruktion, hyresgästernas krav och hållbar utveckling, allt utifrån hur energiåtgången och inomhusmiljön påverkas. Efter uppsatt budget ser du till att den ekonomiska planeringen följs.

Vad är FAVAL? Klicka här för info.

Fastighetsbranschen har i samarbete med Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd tagit fram FAVAL, ett valideringsverktyg för validering av fastighetsbranschens yrkesroller. FAVAL är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt reell kompetens för branschens yrken.

Vi på TUC Academy är ett ackrediterat testcenter för FAVAL och erbjuder validering mot intyg (där du får ett kompetensbevis vid godkänd validering) och validering mot kompetensbevis (där du får ett certifikat vid godkänd validering) för yrkesrollen fastighetsförvaltare.

I validering mot intyg för yrkesrollen fastighetsingenjör är teoriprovet i FAVAL datorbaserat och består av 8 ämnesområden. Vid godkänd validering mot intyg erhålls ett kompetensbevis.

Ämnesområden

  1. Drift och underhåll
  2. Energioptimering
  3. Fackspråk Engelska
  4. Fastighetsekonomi och IT-system
  5. Fastighetsjuridik
  6. Fastighetsteknik
  7. Installationsteknik
  8. Projekt- och arbetsledning

Vid validering mot kompetensbevis tillkommer en skriftlig fördjupningsuppgift.

Vid behov av kompletterande utbildningsinsatser, skapas en individuell studieplan i syfte att uppnå rätt kompetensnivå.

Pris

Validering mot intyg: 4500 kr ex moms.
Validering mot kompetensbevis/certifikat: 8400 kr ex moms.
Vi erbjuder alla kompletterande utbildningsinsatser (offereras separat).

Kom igång med utvecklingen.