Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Behandlingspedagog, 420 YH-poäng

Som behandlingspedagog arbetar du med vård och behandling av människor med olika typer av problem och svårigheter. Detta kräver en gedigen utbildningsbakgrund och kompetens om hur man bemöter människor på ett professionellt sätt.
Vid godkända studieresultat erhålls yrkeshögskoleexamen.
Pris för hel utbildning
  • Plats i befintlig YH-klass: 102 540 kr/person ex moms
  • Egen klass: 1 195 000 kr ex moms
Har du redan gedigen yrkeserfarenhet inom området och vill nå examen på ett snabbare sätt? Hos oss kan du tillgodoräkna dig befintlig kompetens genom validering och bara genomföra de delar av utbildningen som fattas för att få examen (individuell studieplan).
Pris för validering
  • 10 000 kr ex moms
Priset på kvarvarande utbildning efter validering: pris för hel utbildning räknas av baserat på hur mycket som kan tillgodoräknas vid validering.

Kom igång med utvecklingen.