Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Specialistutbildad undersköterska, 210 YH-poäng

Demensvård
Du får fördjupad yrkeskompetens att arbeta med personer med demenssjukdom. Du kan även fungera som handledare för personal och anhöriga. Utbildningen bygger på ett salutogent perspektiv, där vi fokuserar på de faktorer som stärker hälsan hos individen. Utbildningen är en distansutbildning – perfekt för dig som samtidigt vill jobba deltid.
Vid godkända studieresultat erhålls yrkeshögskoleexamen.
Palliativ vård
Som undersköterska med specialistkompetens inom palliativ vård arbetar du med personer och deras närstående i livets slutskede. Efter utbildningen kan du ge omsorg och vård i livets slutskede utifrån patienten och dess närståendes behov och önskemål. Utbildningen är en distansutbildning – perfekt för dig som samtidigt vill jobba deltid.
Vid godkända studieresultat erhålls yrkeshögskoleexamen.
Psykiatri
Som undersköterska med specialistkompetens inom psykiatri har du fördjupade kunskaper inom psykiatri samt psykiatrisk vård. Du får goda kunskaper i olika typer av psykisk ohälsa, psykiatriska sjukdomstillstånd och vilka konsekvenser dessa får hos individen, gruppen och i samhället. Utbildningen är en distansutbildning – perfekt för dig som samtidigt vill jobba deltid.
Vid godkända studieresultat erhålls yrkeshögskoleexamen.
Pris för hel utbildning
  • Plats i befintlig YH-klass: 68 940 kr/person ex moms
  • Egen klass: 698 000 kr ex moms
Har du redan gedigen yrkeserfarenhet inom området och vill nå examen på ett snabbare sätt? Hos oss kan du tillgodoräkna dig befintlig kompetens genom validering och bara genomföra de delar av utbildningen som fattas för att få examen (individuell studieplan).
Pris för validering
  • 10 000 kr/person ex moms
Priset på kvarvarande utbildning efter validering: pris för hel utbildning räknas av baserat på hur mycket som kan tillgodoräknas vid validering.

Kom igång med utvecklingen.