Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Stödpedagog, 200 YH-poäng

Som stödpedagog har du den kompetens som behövs för att med hjälp av pedagogiska metoder, handledning och individanpassat vardagsstöd stödja personer i alla åldrar med psykiska, fysiska och medicinska handikapp.
Vid godkända studieresultat erhålls yrkeshögskoleexamen.
Pris för hel utbildning
  • Plats i befintlig YH-klass: 65 580 kr/person ex moms
  • Egen klass: 698 000 kr ex moms
Har du redan gedigen yrkeserfarenhet inom området och vill nå examen på ett snabbare sätt? Hos oss kan du tillgodoräkna dig befintlig kompetens genom validering och bara genomföra de delar av utbildningen som fattas för att få examen (individuell studieplan).
Pris för validering
  • 10 000 kr/person ex moms
Priset på kvarvarande utbildning efter validering: pris för hel utbildning räknas av baserat på hur mycket som kan tillgodoräknas vid validering

Kom igång med utvecklingen.