Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Validering

Bevisa din kompetens.

Validering innebär att din kompetens testas mot specifika kunskapskrav för en yrkesroll som tagits fram av branschorganisationen där yrkesrollen ingår.
Godkänd validering leder till kompetensintyg. Det är vanligt att viss komplettering behöver ske för ett godkännande, vi ser då till att erbjuda den utbildningsinsats som krävs.
Validering av kompetens i syfte att uppnå en yrkeshögskoleexamen kan du läsa mer om under uppdragsutbildning.
Nedan ser du vårt nuvarande utbud av yrkesvalidering samt hur man går tillväga i respektive fall.

Fastighetsförvaltare

Har ni exempelvis duktiga fastighetsvärdar med lång erfarenhet men saknar fastighetsförvaltare? Då kan hjälpa er! Vi är godkända som ackrediterat testcenter av Fastighetsbranschens utbildningsnämnd för att genomföra validering mot fastighetsförvaltare. Valideringen genomförs med FAVAL, ett komplett valideringsverktyg som kartlägger, kvalitetssäkrar och utvecklar rätt reell kompetens för fastighetsbranschens yrken.

Inom yrkeshögskolan har TUC har utbildat fastighetsförvaltare i många år och ser denna valideringsmöjlighet som ett nödvändig utökning för att ytterligare tillgodose branschens behov.

Fastighetsingenjör

Har ni exempelvis duktiga fastighetstekniker med lång erfarenhet men saknar fastighetsförvaltare? Då kan hjälpa er! Vi är godkända som ackrediterat testcenter av Fastighetsbranschens utbildningsnämnd för att genomföra validering mot fastighetsingenjör. Valideringen genomförs med FAVAL, ett komplett valideringsverktyg som kartlägger, kvalitetssäkrar och utvecklar rätt reell kompetens för fastighetsbranschens yrken.

Inom yrkeshögskolan har TUC har utbildat fastighetsingenjörer i många år och ser denna valideringsmöjlighet som ett nödvändig utökning för att ytterligare tillgodose branschens behov.

UHR Kockvalidering

Har ni exempelvis duktiga ekonomibiträden med lång erfarenhet men saknar kockar? Då är validering en bra lösning, där tidigare utbildning och erfarenheter tillgodoräknas. Valideringen består av två faser, en teoretisk och en praktisk del och genomförs tillsammans med certifierad yrkesbedömare. Valideringen utmynnar i ett kompetensintyg.

Kom igång med utvecklingen.